bb6c19 + digital manipulation + painting

My, ludzie, jesteśmy typem konkwistadorów doskonałych. Nie są to wyrazy afirmacji dla homo sapiens sapiens, lecz chęć zwrócenia uwagi na cień rzucany przez ślepe poczynania ludzkiego intelektu,  a poprzez behawior – na poczynania intelektu.

Harce w puszczy przestały być już tylko zabawą, od kiedy konkwistador zamienił maczetę na buldożer. Karczuje całe połacie natury i wsiewa w ich miejsce własne koncepcje rozwoju terenów agrarnych. Teraz... rosną, widzisz?


(holst + neptune, the mystic)